04.11.2019

POZIV NA NADMETANJE ZA PRIVATNE PARTNERE - mreže za uzgojne kaveze

1. Opći podaci o naručitelju
Naručitelj: ORADA ADRIATIC d.o.o.        
Adresa Uprave: Kukuljanovo 341, 51227 Kukuljanovo
Telefon: 051 264 021                 
E-mail: info@orada-adriatic.hr
Broj nabave: 02

2. Podaci o predmetu nabave
Predmet nabave je nabava robe.
U ovom postupku nabavlja se: Mreže za uzgojne kaveze
Predmet nabave je nabava mreža za uzgojne kaveze.
Ponuđeni predmet nabave mora biti nov i nekorišten.
U cijenu ponude mora biti uključen trošak pakiranja i transporta mreža na mjesto isporuke.

3. Rok za dostavu ponuda
Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 26.11.2019. godine do 10:00 sati, na adresu iz točke 1. ovog Poziva.

4. Internetske stranice na kojima je dostupna dodatna dokumentacija
Dokumentacija o nabavi koja čini sastavni dio ovog Poziva na nadmetanje objavljena je u cijelosti na internetskoj adresi: https://www.royal-adriatic.com/

Prilozi:
Prilozi dokumentaciji za nabavu-mreže za uzgojne kaveze.docx
PRILOG 7.2. Dokumentacija za nabavu za privatne partnere-mreže za uzgojne kaveze.pdf