Marikultura

 


Poziciju uzgajališta odlikuju dubina od 70 metara, jake morske struje i iznimna čistoća mora. Pored prirodnih značajki, kvalitetu i zdravlje uzgojene ribe, osigurava i mala gustoća nasada u uzgojnim bazenima te vrhunska ishrana.

U želji da postignemo najbolje uvjete za rast i zdravlje naših riba, sustav hrane prilagođavamo pojedinim vrstama, njihovim životnim ciklusima i okolišnim čimbenicima. Ne koristimo nikakve pospješivače rasta, hormone, lijekove  i antibiotike čime dobivamo iznimnu kvalitetu uzgojenih Orada i Brancina pod našom robnom markom ROYAL ADRIATIC.

Neprekidno održavamo vrlo visoki standard nabave kvalitetne certificirane riblje hrane kako bismo osigurali hranu željenih karakteristika bez prisustva sirovina životinjska porijekla izuzev ribe.
 
 
1543328782_dji_0089.jpg
1543328783_dji_0102.jpg
1543328784_frk_0612.jpg